top of page

עבודה תנועתית עם חולת אלצהיימר המתגוררת בביתה
בגיל המבוגר קיים קושי תנועתי עם צמצום טווחי התנועה. יש חשיבות לשמירה על תרגול תנועתי יומיומי כדי לעזור לדליה לשמר עצמאות פיזית עד כמה שאפשר.
מחוץ לבית:  מומלץ מאוד לצאת לטיולי הליכה באזור המגורים המוכר בליווי. הטיול הרגלי חשוב כתרגול פיזי, וגם מספק הפוגה, שבירת שגרה ומרגיע חוסר שקט המתעורר בעיקר בשעות אחר הצהריים בבית.
בעת ההליכה בחוץ, חשוב לדאוג לבטיחותה של דליה. בהתאם ליכולתה יש לאחוז בידה או לדאוג שתיעזר בהליכון, כדי למנוע נפילה או מעידה.
בתוך הבית: בעת תרגול בבית יש להתרכז בתרגילים שדליה מסוגלת לבצע ולא באלה שהם מעבר ליכולותיו.
יש להתאזר בסבלנות ולתת זמן לביצוע כל תרגיל.
בחלק מהתרגילים אפשר להשתמש במראה- לרוב התבוננות במראה מובילה לתגובה חיובית הבאה לידי ביטוי בצחוק, ההנאה וברגיעה. התבוננות במראה מעוררת מודעות עצמית ורצון לטיפוח עצמי. לעיתים רחוקות מעוררת המראה רגשות כעס, ייאוש וחוסר שקט, לכן יש לשים לב ולבדוק אם הדבר מתאים.

תרגילים מומלצים לחולה הדמנטית בשלבים ההתחלתיים של המחלה
הרמת ידיים בישיבה
– הרמת ידיים והורדתן לסירוגין, תוך אמירת שמות בעלי חיים, כלי רכב וכדומה.
מסירות בכדור– בעמידה או בישיבה (על פי היכולת) עם המטופל – זריקת כדור במסירות. כל אחד זורק כדור בתורו ואומר שם של אדם או מדינה בקול רם.
הליכה לאורך קו– אם הפעילות קשה מדי אפשר ללכת לאורך שורה של מרצפות. ניתן להרים זרועות לצדדים לשיפור שיווי משקל.
ציור באוויר– "ציור" של אותיות או מספרים באוויר, בעזרת הידיים כשהן שלובות – במצב עמידה על בסיס רחב או פסיעה, במקביל לאמירת האות או הספרה המצוירת בקול רם.
ציור באוויר בשתי ידיים בישיבה– אחיזת יד ביד וציור של מעגל גדול באוויר (תוך החלפת כיוון כל 10 סיבובים).
הליכה בין חפצים– הנחת חפצים בחדר והליכה ביניהם, תוך ספירה מאחת עד מאה בסדר עולה.

כללים שחשוב להקפיד עליהם בעת ביצוע התרגילים
התאימו את דרגת הקושי
– חשוב להתאים את דרגת קושי התרגיל למצבה ויכולתה של דליה, על מנת למנוע תחושת תסכול שעלולה להוביל להיעדר שיתוף פעולה ולחוסר שקט.
הקפידו על תרגול קצר– יכולת הקשב והריכוז של דליה קצרה במיוחד, ולכן אורך זמן התרגול ינוע בין רבע שעה לעשרים דקות לכל היותר.
התייעצו עם מומחה– מומלץ ביותר להתייעץ עם מומחה (פיזיותרפיסט בקהילה) לפחות באופן חד פעמי, על מנת להתאים את התרגילים ליכולתה של דליה באותה עת. היכולת תשתנה עם הזמן, לכן כדאי לבצע הערכה נוספת עם שינוי במצב.

bottom of page