top of page

בחרו מתוך מגוון סרטוני הדרכה על טיפול באלצהיימר ודמנציה, את הסרטונים שמתאימים לתפקודה של דליה והעובדת תקבל אותם עם כתוביות בשפתה

חשיבות תנועה ויציבה אצל אנשים עם דמנציה ואלצהיימר

התאמת הבית והסביבה לאנשים עם דמנציה ואלצהיימר

הצעות להפעלות לדמנציה

הפעלה באמצעות גינון

אוכל ואכילה אצל אנשים עם דמנציה ואלצהיימר

טיפול באמנות בדמנציה

שמיעה ודמנציה

משחקים בדמנציה

bottom of page