top of page

בחרו מתוך מגוון סרטוני הדרכה על טיפול באלצהיימר ודמנציה, את הסרטונים שמתאימים לתפקודה של דליה והעובדת תקבל אותם עם כתוביות בשפתה

חשיבות תנועה ויציבה אצל אנשים עם דמנציה ואלצהיימר

הצעות להפעלות לדמנציה

אוכל ואכילה אצל אנשים עם דמנציה ואלצהיימר

שמיעה ודמנציה

התאמת הבית והסביבה לאנשים עם דמנציה ואלצהיימר

הפעלה באמצעות גינון

טיפול באמנות בדמנציה

משחקים בדמנציה

bottom of page