top of page

בדף זה תוכלו לעדכן את סנדומאלי בסדר היום. תוכלו גם לעדכן אותה על אירועים ביומן משותף.

סדר יום

הזינו את סדר היום שתרצו שסנדומאלי תקבל: 

ראשון

 • 08:00 - 08:45 - תרגילי פיזיותרפיה בית

 • 10:00 - 13:00 - מועדון מלב"ב

 • 17:00 - 17:40 - טיול + פיזיותרפיה חוץ 

שני

 • 09:00 - 09:45 - תרגילי פיזיותרפיה

 • 17:00 - 17:40 - טיול + פיזיותרפיה חוץ

שלישי

 • 08:00 - 08:45 - תרגילי פיזיותרפיה בית

 • 10:00 - 13:00 - מועדון מלב"ב

 • 17:00 - 17:40 - טיול + פיזיותרפיה חוץ 

רביעי

 • 09:00 - 09:45 - תרגילי פיזיותרפיה בית

 • 10:00 - 13:00 - מועדון מלב"ב

 • 17:00 - 17:40 - טיול + פיזיותרפיה חוץ 

חמישי

 • 09:00 - 09:45 - תרגילי פיזיותרפיה בית

 • 17:00 - 17:40 - טיול + פיזיותרפיה חוץ 

שישי

 • 09:00 - 09:45 - תרגילי פיזיותרפיה בית

 • 17:00 - 17:40 - טיול + פיזיותרפיה חוץ 

 • 19:00 - ארוחת ערב משפחתית

שבת

 • 09:00 - 09:45 - תרגילי פיזיותרפיה בית

 • 17:00 - 17:40 - טיול + פיזיותרפיה חוץ 

יומן משותף

יומן משותף עם סנדומאלי - כל מה שחשוב לעדכן אחד את השניה

סנדומאלי תסמן את ימי החופשה שהיא מעוניינת לקחת 
* חגי סרי לנקה מתעדכנים אוטומטית 

עדכנו את סנדומאלי בפעילויות קבועות, ביקורים אצל רופאים, אירועים שונים, ימי הולדת של המשפחה.
* חגי ישראל מתעדכנים אוטומטית 

11:40
ד"ר אייכל, שע"צ

Esala Full Moon Poya Day

19:00 - 21:30
ברידג' עמי

19:00 - 21:30
ברידג' עמי

19:00 - 21:30
ברידג' עמי

13:00
חגיגת יום הולדת למיה

יולי 2022

א

שבת

ו

ה

ד

ג

ב

2

1

30

29

28

27

26

19:30
ארוחה משפחתית

10:00 -14:00 מוזיאון

10:00 -13:00 מלב"ב

19:00 - 21:30
ברידג' עמי

9

8

7

6

5

10:00 -14:00 מוזיאון

19:30
ארוחה משפחתית

19:00 - 21:30
ברידג' עמי

4

3

10:00 -13:00 מלב"ב

16

15

14

13

12

10:00 -14:00 מוזיאון

11

10

10:00 -13:00 מלב"ב

19:30
ארוחה משפחתית

23

22

21

יונתן בחופשה בגרמניה

20

19

10:00 -14:00 מוזיאון

18

17

10:00 -13:00 מלב"ב

19:30
ארוחה משפחתית

30

29

28

יום הולדת למיה

27

26

10:00 -14:00 מוזיאון

19:30
ארוחה משפחתית

25

24

10:00 -13:00 מלב"ב

bottom of page