top of page

חיים משותפים עם עובדת סיעוד מחו"ל מצריכים היערכות מוקדמת ותקשורת רציפה וברורה, לשם כך ריכזנו עבורכם טיפים שיעזרו לכם לארגן את הבית לקראת כניסתה של סנדומאלי וכלים לבניית סדר יום ולו"ז משותף עם סנדומאלי. פיתחנו עבורכם גם מערכת התכתבות מיוחדת שמאפשרת לכם להתכתב בקלות בשפתכם עם סנדומאלי.

bottom of page