top of page

בהתאם לסעיף 1ה לחוק עובדים זרים, מעסיק מחויב לדאוג למגורים הולמים לעובדת סיעוד מחו"ל, למשך כל תקופת העסקתו ועד ל-7 ימים לאחר סיום עבודתו.

אין חובה על-פי החוק או התקנות לספק לעובדת חדר נפרד, אף שזה מומלץ כדי לאפשר לעובדת את פרטיותה. אם אין באפשרותו של המעסיק.ה לספק לעובדת חדר נפרד בביתו, עליו.ה לספק תנאי מגורים סבירים שיאפשרו לעובדת מרחב מחיה ושינה.
תנאים אלה צריכים להיבחן על ידי העובד.ת הסוציאלי.ת מטעם הלשכה הפרטית המבצעת את ההשמה. 


מהם מגורים הולמים? 
שטח לינה של 4 מ"ר לפחות
כלי מיטה
ארון בגדים, או תא נפרד בארון בגדים, עם מנגנון נעילה
הסקה חשמלית ואוורור
כלי אוכל
מקרר
שירותים ומקלחת, במרחק סביר, עם גישה נוחה ומהירה
סידורים נאותים שיאפשרו לעובד, לכבס את בגדיה ולייבשם. 
מים מכונת כביסה במבנה
תאורה חשמלית נאותה 

bottom of page