top of page

වට්ටෝරු හුවමාරු කිරීම
ඩාලියාගේ කුස්සියෙන් වට්ටෝරු ඇතුළත් කර සඳෝමාලිගේ කුස්සියෙන් වට්ටෝරු ලබා ගන්න

සඳෝමාලිගේ කුස්සියෙන් වට්ටෝරු ලබා ගන්න

ඩාලියාගේ කුස්සියෙන් වට්ටෝරු ලබා ගන්න

bottom of page